Pripravljeni na neurje in poplavo

Velenje – To soboto bo od 12. do 16. ure na območju mestne občine Velenje potekala velika občinska vaja sil za zaščito in reševanje z imenom Neurje s poplavo 2017. Vaja je del aktivnosti udeležbe Mestne občine Velenje v kampanji Združenih narodov Mesto odporno na nesreče. Vajo bo vodil štab Civilne zaščite Mestne občine Velenje. Enote in sile zaščite ter reševanja se bodo aktivirale s tihim alarmiranjem in s telefoni. Na številnih različnih lokacijah bo sodelovalo približno 100 udeležencev in 32 vozil. Poleg vseh prostovoljnih gasilskih društev, bodo v vaji sodelovali tudi reševalci Zdravstvenega doma Velenje, policisti Policijske postaje Velenje, člani društev ter zaposleni v podjetjih pogodbeno vključenih v sistem zaščite in reševanja. V času vaje bodo operativne enote, med vožnjo na posamezne lokacije, uporabljale svetlobne in zvočne signale.