Pripravljajo proračuna za prihodnji dve leti

Velenje – Še v tem mesecu naj bi se sestali svetniki Mestne občine Velenje in obrvnavali osnutka proračunov za prihodni dve leti. V proračunu za prihodnje leto ne bo veliko investicij, saj eropska finančna perspektiva še ni razpisana in torej ni mogoče računati na pridobitev nepovratnih sredstev.