Pripravite se na dražje ogrevanje

Šoštanj, Velenje  – Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) je junija na Agencijo za energijo RS poslala zahtevo, s katero uveljavljajo povišanje cene toplotne energije, in sicer za okoli 40 %. Razlog je v povečanem strošku nakupa emisijskih kuponov. Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje se je s to informacijo seznanil na današnji seji.

Zaradi povišanja nakupne cene toplotne energije v TEŠ bi se kljub racionalizaciji poslovanja v Komunalnem podjetju Velenje povišal variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike v Šaleški dolini, o čemer bo Svet ustanoviteljev dokončno odločal po prejemu uradnega obvestila o novi ceni nakupa toplotne energije s strani TEŠ.

Glede na izračune je predviden 30 % do 35 % dvig stroška toplotne energije.

»Lokalne skupnosti nasprotujemo tako visokemu dvigu cene toplotne energije, zato smo TEŠ in Agencijo za energijo pozvali, da se poleg brezplačnih emisijskih kuponov pri kalkulaciji cene upošteva tudi ustrezni delež pozitivnih učinkov, ki so posledica izvensodne poravnave, vredne 261 milijonov evrov, ki je bila sklenjena v korist TEŠ dne 10. marca letos. Prav tako pozivamo, da se pri kalkulaciji upošteva tudi znižan strošek amortizacije zaradi slabitve sredstev v lanskem letu,« so zapisali v sporočilu za javnost.