Pripravili bodo projektno nalogo

V Mestni občini Velenje v središču mesta ni več veliko lokacij za gradnjo stanovanjskih blokov, potrebe pa so. Na trenutno veljavni prednostni listi za najem neprofitnih stanovanj imajo še 150 prosilcev, spomladi pa bodo objavili nov razpis, na katerem pričakujejo vsaj 400 vlog. Prva nova neprofitna stanovanja bodo zgrajena v šaleku, kjer bo novi lastnik dokončal tri stolpiče nad že postavljenimi podzemnimi garažami. V njih bo 118 stanovanj, koliko jih bo odkupila občina in kdaj bodo zgrajena, pa še ni jasno. Druga lokacija, kjer bodo v prihodnje zgradili dva manjša stanovanjska bloka z podzemnimi garažami, je na travniku med Kersnikovo 1 in Jenkovo cesto, pod naseljem petorčkov. Tam je zemljišče že v lasti MO Velenje, zato bo občina pripravila projektno nalogo in dokumentacijo za novogradnjo. Kdaj bo stekla, je odvisno tudi od sredstev v mestni blagajni.