Priprava novega sistema nagrajevanja

V Premogovniku Velenje zapirajo pomembno poglavje na kadrovskem področju, projekt sistemizacije in reorganizacije v družbi HTZ. Gre za izredno pomembno in zahtevno nalogo, pravi direktorica mag. Mojca Letnik, zato so se je lotili z vso resnostjo. Prihodnje leto bodo nadaljevali s sistemizacijo in reorganizacijo družbe PV, kjer bodo pripravili tudi nov sistem nagrajevanja.