Primanjkljaj bodo pokrili

ŠMARTNO OB PAKI – V občini Šmartno ob Paki so letos načrtovali za slabih 5 milijonov evrov prihodkov, dejansko bodo ti znašali nekaj več kot 3 milijone evrov. Za toliko nižji bodo predvsem zaradi kohezijskega projekta vodooskrbe, prav tako bo občina dobila manj povprečnine. V tem trenutku  izkazuje lokalna skupnost dobrih 300 tisoč evrov primanjkljaja. Po zagotovilih vodstva ga bodo pokrili delno s kreditom eko sklada, prihranki iz lanskega leta, zagotovo pa bodo tudi letos še kaj privarčevali. Nadejajo se, da bodo leto 2015 sklenili brez rdečih številk.