Prihodnje leto začetek del?

Občina Rečica ob Savinji je leta 2011 pristopila k pripravi aktivnosti za obnovo tamkajšnjega trškega jedra, se prijavila na več razpisov, vendar neuspešno. Na nedavni zadnji seji tamkajšnjega občinskega sveta so svetniki znova o tem razpravljali in ugotavljali, da je prenova potrebna tudi zaradi dotrajane cestne in komunalne infrastrukture na tistem območji. So pa imeli pripombe na predlagane rešitve, ki jih je lokalna skupnost izdelala v soglasju s celjsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Kljub temu so svetniki dokument indentifikacije investicijskega projekta sprejeli in s tem omogočili lokalni skupnosti prijavo na razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada. Nadejajo so ugodne rešitve vloge. Če bo temu tako, bodo v občini letos pridobili potrebno dokumentacijo,predvidenih del pa se lotili v začetku prihodnjega leta.