Prihodnje leto 12 novih oskrbovanih stanovanj

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in izvršni direktor podjetja VG5 Miha Brlan sta danes podpisala pogodbo za izvedbo gradbeno-obrtniških del pri projektu Oskrbovana stanovanja Žarova. Vrednost pogodbenih del znaša 2 milijona evrov. Predvidoma čez eno leto bo Velenje pridobilp 12 oskrbovanih stanovanj, ki bodo omogočala kakovostno bivanje starejšim od 65 let s stalnim bivališčem v Velenju.

Izvajalec del, podjetje VG5, bo z deli predvidoma pričel že v tem mesecu, rok za izvedbo del je eno leto. Vrednost pogodbenih del znaša 2 milijona evrov. Ker je gradbišče prostorsko zelo omejeno, v času gradnje pa bo veljal spremenjen prometni režim.