Prihodki višji za 9 odstotkov

Mlekarna Celeia iz Arje vasi, ki je edina slovenska mlekarna v večinski lasti kmetov oziroma kmetijskih zadrug, je lansko poslovno leto ustvarila dobrih 60 milijonov evrov prihodkov ali za 9 odstotkov več kot leta 2016. Dobiček, ocenjujejo ga na približno 500 tisoč evrov, je primerljiv s predhodnim. Prvič v svoji dolgoletni zgodovini je mlekarna odkupila več kot 100 milijonov litrov mleka, odkupila pa ga je od 1100 proizvajalcev. Kot še zagotavljajo v mlekarni, so njihove odkupne cene mleka trenutno najvišje v državi in povsem primerljive z odkupnimi cenami mleka na trgu EU.