Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Na Ljudski univerzi Velenje bodo tudi v poletnih mesecih nudili priložnost za druženje in pridobivanje novega znanja. Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019, ki ga sofinancirata Ministstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, je namenjen pridobivanju temeljnih in poklicnih znanj, spretnosti in veščin. Skupaj s partnerji so pripravili skoraj 170 neformalnih izobraževalnih programov, v katere želijo vključiti preko 2.000 udeležencev. Ciljna skupina so zaposleni, starejši od 45 let s končanim največ 3-letnim izobraževalnim programomom. Več kot polovica tečajev je s področja računalniške pismenosti.