Pridobili sadovnjak na Zlatem griču

Velenje – Mestna občina Velenje je s pogodbo o prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč, ki je bila podpisana s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 2. decembra lani, pridobila lastninsko pravico na devetih parcelah na Zlatem griču v Velenju. Na 67 kvadratnih metrov velikem zemljišču je plantažni sadovnjak, ki je po prvih ocenah v zelo slabem stanju. V prihodnjih dneh bodo strokovnjaki še natančneje pregledali celotno območje in ocenili stanje sadovnjaka. Potem se bodo na občini odločili, kakšne ukrepe bodo sprejeli.