Pridobili gradbeno dovoljenje za ureditev kanalizacije

Šmartno ob Paki – V občini Šmartno ob Paki postopoma opremljajo območje s kanalizaciskim sistemom. Tako je pred nedavnim lokalna skupnost prejela gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacijskih vodov med desnim bregom reke Pake in levim bregom reke Savinje na območju Rečice ob Paki. V polnem zamahu so aktivnosti za pridobitev dovoljenja za postavitev vakumske postaje na tem območju. Poleg tega v občini letos načrtujejo začetek izgradnje kanalizacije v spodnjem delu Gavc. Nepovratnega namenskega denarja za izgradnjo kanalizacij v letošnjem letu ni na voljo, zato jo bo v večji meri financirala lokalna skupnost iz proračuna, del sredstev pa bo prispevala država iz naslova financiranja investicij na podlagi določil Zakona o financiranju občin.  Prejšnji teden je objavila javni razpis za izbiro izvajalca.   Gradnja naj bi predvidoma stekla konec jeseni ter v začetku naslednjega leta, projekt pa je dvo leten zaradi možnosti koriščenja državnih sredstev.