Pridobili 200 tisoč za investicije v športno infrastrukturo

Mestna občina Velenje je bila uspešna na Javnem razpisu za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023 in prejela finančna sredstva v višini 200 tisoč evrov. Sredstva bodo namenili za investicijo Urbani park in prenovo severne tribune v Rdeči dvorani Velenje.

Na razpis so prijavili prvo fazo Urbanega parka oz. gradnjo skejt poligona, igrišč za ulično košarko, spremljevalni objekt in servisne poti za poligon in igrišči. Vrednost prve faze projekta znaša 2 milijona evrov. V avgustu je izvajalec začel z gradnjo košarkarskih igrišč in objekta pri skejt parku, z deli bodo predvidoma zaključili v oktobru.

V Rdeči dvorani Velenje načrtujejo prenovo severne tribune, ki je s 750 sedišči največja tribuna v dvorani in je po več kot 20 letih uporabe zelo dotrajana. S posodobitvijo sedežev in elektrifikacijo celotne tribune za hitrejše in enostavnejše zlaganje tribun se bo izboljšala izvedba športnih in drugih dogodkov, izkoriščenost površin in hkrati tudi uporabniška izkušnja obiskovalcev. Celotna investicija je ocenjena na dobrih 200 tisoč evrov in bo izvedena do konca oktobra. Za investicijo prenove tribune so prejeli 100 tisoč evrov.