Pričakovali več zlatih maturantov

Noč iz nedelje na ponedeljek ta teden je bila za mnoge dijake, ki so opravljali spomladanski del mature, neprespana. Ministrstvo za šolstvo in šport je namreč v zgodnjih jutranjih urah na svojih spletnih straneh objavilo rezultate uspešnosti zaključne oblike preverjanja znanja. Na Gimnaziji Velenje kot eni od šol Šolskega centra Velenje je pristopilo k spomladanskemu delu 89 dijakov (od 101), veselilo se jih je 83 ali 93,3 odstotkov. Šest neuspešnih bo imelo priložnost za »popravca« v avgustu. Rajmond Valcl, ravnatelj gimnazije, nam je povedal, da so sicer z uspehom na splošni maturi zadovoljni, hkrati pa priznal, da sta dve zlati maturantki manj kot so pričakovali.

»V generaciji smo imeli 14 dijakov in dijakinj z odličnim uspehom vsa štiri leta izobraževanja. Od teh pričakuješ, da bodo ob zaključku šolanja najboljši. Vsaj še 2 kandidata iz generacije bi lahko pridobila naziv zlati maturant.« Težko bi »krivdo« za to pripisal zahtevnejšim izpitnim testom v primerjavi z lanskimi. Učni uspeh namreč kaže, da so dijaki v povprečju osvojili 19 točk, kar je za slabe pol točke več kot na lanski maturi. Tako imajo 12 dijakov ali 2 več kot lani, ki so dosegli od 25 do 29 točk in so odlični maturanti. »Dva sta dosegla 29 točk, sta na meji za pridobitev naziva zlati maturant. Glede na to, da imajo dijaki možnost vpogleda izpitnih pol, bo morda kdo od odličnih (po pregledu pol) še postal zlati maturant.«

Sicer pa Rajmund Valcl ugotavlja, da se zadnja leta vpisuje v program gimnazije vse več motiviranih dijakov, takih ki želijo program tudi uspešno opraviti. Statistični podatki zadnjih 10 let namreč kažejo, da se je število popravnih izpitov več kot prepolovilo. Posamezni dijak ima eden ali največ dva popravna izpita, povsem neuspešnih je zelo zelo malo. Ob koncu letošnjega šolskega leta so gimnazijci dosegli 91 odstoten učni uspeh, po opravljenih junijskih popravnih izpitih je ta že 94 odstoten. Valcl verjame, da bo po avgustovskih »popravcih« odstotek še višji. »Več kot 50 odstotkov dijakov je bilo v šolskem letu 2014/2015 odličnih in prav dobrih«. Na vprašanje, ali so morda znižali merila, pa pravi: »Ne, to bi ne bilo dobro. Mladim je treba pokazati, da se morajo za uspeh truditi in temu primerno vložiti toliko dela. Merila določata učni načrt in katalog znanj, ne kdo drug.«

Vpis za naslednje šolsko leto po trenutnih rezultatih kaže, da bodo imeli en oddelek splošne gimnazije manj. V obeh pa bo po 29 dijakov. Vpisali so tudi 23 učencev v športni in 20 v umetniški oddelek. »Za prostor, v katerem je Gimnazija Velenje, je to povsem primeren vpis«, je še dejal Rajmund Valcl.