Približuje se rok za oddajo letnih poročil

Z Ajpesa sporočajo, da morajo gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke predložiti letno poročilo za leto 2022 najkasneje do 31. 3. 2023, prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom hkrati predložijo tudi poročilo o prostovoljstvu. Četudi podjetja v letu 2022 niso poslovala in hkrati ne izkazujejo nobenega podatka v letnem poročilu, morajo svojo zakonsko obveznost izpolniti in letno poročilo predložiti. Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (normiranci), niso zavezani za predložitev letnega poročila.