Pri Oazi podrli bolne smreke

Decembrski nameravani posek zaradi bolezni označenih dreves pri Oazi ob Mestnem stadionu so izvedli v teh dneh. Gre za posek 45 visokih smrek in 6 borov, ki jih bodo nadomestili s cca. 70 drevesi, predvsem avtohtonih listavcev.

Decembra je Zavod za gozdove Slovenije izdal odločbo o večji sečnji dreves na omenjeni lokaciji zaradi slabega stanja dreves pri mestnem stadionu (nekaj se jih je zaradi vetra in ujme porušilo samih) in zaradi varnosti obiskovalcev. Aleš Ocvirk, vodja krajevne enote Šoštanj Zavoda za gozdove Slovenije, je decembra pojasnil, da so »označili 70 m3 večinoma smreke, ki predstavlja nevarnost mimoidočim. Sečnja bo pustila vpliv na tem območju, saj se bo okrepil veter, manj bo sence, spreminjala se bo tudi lokalna klima.« V dogovoru z MO Velenje in drevesnico Omorika bodo nasadili nova, ki bodo višja kot običajno (od 2-3 metre visoka), saj si želijo, da bi to območje čim prej zaživelo in bi gozd v roku nekaj let znova zagotovil senco in prijaznejše okolje.