Pri njih kupujejo ekološko ozaveščeni

V Velenju že skoraj pet let deluje Center ponovne uporabe. V tem času so v njem prodali in podarili kar 120 ton najrazličnejših uporabnih izdelkov in za toliko ton tudi zmanjšali količine, ki bi brez tega centra najverjetneje končale na odlagališču. Pri njih po kupujejo ekološko ozaveščeni kupci iz vse Slovenije, osnvoni dejavnosti pa v zadnjem času dodajajo nove, tudi delavnice. Med drugim se v njih učijo mizarjenja in šivanja.