Preventivna akcija »Biti (pre)Viden«

Lani je bilo zanimivo.

Velenje – Članice in člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Velenje in policisti Policijske postaje Velenje bodo v soboto od 10. do 14. ure v prostorih nakupovalnega centra Velenjka pripravili preventivno akcijo »Biti (pre)Viden«. Na njej bodo predstavili testiranje psihofizičnih sposobnosti udeležencev v cestnem prometu. Vsi obiskovalci bodo lahko preverili tudi uporabno vrednost odsevnih teles v temačnem prostoru demonstracijskega rekvizita »Vidko« in se preizkusili v varni vožnji s simulatorjem. Preventivno akcijo organizirajo v sklopu akcije Pešec, ki jo v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa koordinira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Vsako leto poteka v jesenskih in zimskih mesecih, ko je ogroženost pešcev največja.