Presežek 173 tisoč evrov za cestno infrastrukturo

Na nedavni seji sveta so svetniki občine Šmartno ob Paki potrdili zaključni račun lanskega občinskega proračuna. Številke kažejo, da je bila lokalna skupnost lani tudi finančno uspešna, čeprav ni porabila vsega z rebalansom predvidenega denarja. Tega je bilo za dobrih 2,6 milijona evrov. Manjši od načrtovanih so bili tudi odhodki. Presežek v višini 173 tisoč evrov bo lokalna skupnost porabila za predvidene namene že v teh dneh. V polnem zamahu so namreč aktivnosti pri posodabljanju cestne infrastrukture na republiški cesti Letuš – Velenje, kjer mora po pogodbi občina financirati ureditev pločnikov, javne razsvetljave in prestavitev nekaterih vodov.