Prenova Ceste heroja Gašperja in Ceste Matije Gubca

Župan Darko Menih je z direktorjem podjetja Nivig, d. o. o., Luko Petrakom, podpisal pogodbo o obnovi Ceste heroja Gašperja in Ceste Matije Gubca v Šoštanju. Prenova bo celovita in bo zajemala tako obnovo voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, ureditev meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovoda. Na novo bo urejena javna razsvetljava, urejen bo tudi pločnik. Na trasi od navezave od Kajuhove ceste pa do križišča Ceste heroja Gašperja se bo vzpostavil obojestranski pločnik, od odcepa dalje pa enostranski pločnik z navezavo na obstoječi pločnik ob Koroški cesti.  Na Cesti heroja Gašperja se bo vzpostavil enosmerni promet v smeri regionalne Koroške ceste (proti Topolšici), ob tej cesti bo tudi urejen pločnik. Pogodbena vrednost del je 763 tisoč evrov brez DDV, dela bodo zaključena predvidoma do konca julija letos.Projektno dokumentacijo, postopek izbire izvajalca del in strokovni gradbeni nadzor ter varstvo pri delu bo izvajalo Komunalno podjetje Velenje.