Premogovnik zaposluje in štipendira

Foto: Miran Beškovnik

V družbah Skupine Premogovnik Velenje kljub številnim izzivom, ki so pred njimi, za nemoteno delovanje še vedno potrebujejo ustrezen kader s področja rudarstva, strojništva, elektrotehnike in tudi v drugih programih. V celotni Skupini je bilo lani 113 novih zaposlitev, 83 štipendistov in 17 vajencev. Kljub t. i. izstopu iz rabe premoga v Sloveniji, ki je določen z letnico 2033, bodo kader potrebovali tudi, ko bo Premogovnik prenehal z odkopavanjem. Potrebe po rudarskih poklicih, kot so geostrojnik rudar, geotehnik, mehatronik operater, strojnih mehanik, strojni tehnik, elektrikar in elektrotehnik, izkazujejo z zagotavljanjem štipendij. V lanskem šolskem letu so v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje podelili 32 novih štipendij v rudarskih, strojnih in elektro programih. Prijave za srednješolske programe so zbirali do konca julija, prijave za fakultetne programe pa na elektronskem naslovu stipendije@rlv.si zbirajo še do 30. septembra letos.