Premogovnik uspešno čez presojo sistemov vodenja

Velenje – Po uspešni notranji presoji, ki so jo v Premogovniku Velenje izvedli februarja in marca letos, so sredi aprila uspešno prestali še preizkus zunanje presoje certifikatov sistemov vodenja po standardih ISO in BS OHSAS. Presojali so certifikate sistema vodenja kakovosti ravnanja z okoljem, vodenja varnosti in zdravja pri delu in sistema za upravljanje varnosti. Obenem so s presojo preverjali tudi ukrepe, sprejete po predhodni presoji in prepoznavali možnosti za izboljšavo.