Premogovnik prodaja nepremičnine

Premogovnik Velenje nadaljuje z odprodajo naložb in ukinitvijo dejavnosti, ki niso v povezavi z osnovno dejavnostjo pridobivanja premoga. Danes, v petek, 7. julija 2017, je na spletni strani družbe objavljena razpisna dokumentacija za odprodajo nepremičnin z naslova rudarskih škod. Premogovnik Velenje je na spletni strani družbe objavil razpisno dokumentacijo za odprodajo nepremičnin. Gre za stanovanja, hiše, garaže in zemljišča v Velenju in Šoštanju. Rok za oddajo ponudb je 31. julij.