Premogovnik prodaja Avto camp

Foto: Aljoša Videtič

Premogovnik Velenje je v uradnem listu objavil, da prodaja kompleks Avtokamp jezero kot poslovno nepotrebno premoženje. Gre za ograjen prostor za kampiranje velikosti 22.259 kvadratnih metrov, ki ima priključek za elektriko, vodovod in kanalizacijo. Izhodiščna cena je 850.000 evrov. V ograjenem prostoru stojijo tudi dva objekta in recepcija. Premogovnik Velenje ponudbe zbira do konca junija. Trenutno je sicer kamp v najemu, najemnik pa ima predkupno pravico. Za nakup se zanima tudi občina Velenje, a ji je kupnina menda previsoka.