Premogovnik podpisal sporazum

Velenje, 4. aprila – Danes je bil med socialnimi partnerji in Upravo Premogovnika Velenje podpisan dogovor za leto 2016. Dogovor, ki velja za vse zaposlene v Skupini PV, za katere veljajo določila Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije, je bil sklenjen, kot pravijo socialni partnerji, z namenom uspešnega finančnega in poslovnega prestrukturiranja družb v Skupini Premogovnik Velenje s poudarkom na socialno uravnoteženem pristopu.
Drugi sindikat SDRES-PV na Premogovniku pa ni sopodpisnik socialnega sporazuma za leto 2016, saj je prejšnji teden zaradi čedalje večjega razhajanja med stališči sindikata SDRES-PV in upravo Premogovnika Velenje, d. d. prekinil pogajanja.