Prekinili konstitutivno sejo

Včeraj popoldne so se sešli na prvo konstitutivno sejo sveta občine Šmartno ob Paki novo izvoljeni svetniki sveta. Na njej so potrdili poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za župana, člane občinskega sveta in odborov vaških skupnosti, potrdili so tudi mandat izvoljenemu županu Janku Kopušarju in izvoljenim svetnikom. Konstitutivne seje niso končali, ampak so jo prekinili, saj niso našli konsenza pri imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ali bodo razpravo nadaljevali na prihodnji seji občinskega svet, ni znano. Seja naj bi bila 21. decembra, na njej pa naj bi obravnavali predlog občinskega proračuna za prihodnje leto.