Prejemnikov več za blizu 20 odstotkov

Predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki naj bi stopil v veljavo 1. januarja prihodnje leto,vrača pravico do otroškega dodatka tudi družinam iz 7. in 8. dohodkovnega razreda. Na Centru za socialno delo Velenje ocenjujejo, da bo v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki zaradi tega za blizu 20 odstotkov več prejemnikov omenjene pomoči.V obdobju januar – avgust je bilo teh v Šaleški dolini v povprečju 3613.