Preizkus drugačne prometne ureditve Rudarske ceste

IPoP – Inštitut za politike prostora je Mestno občino Velenje izbral za sodelovanje pri projektu Odprta ulica. Skladno s pričakovanju različnih uporabnikov bodo preizkusili prometno ureditev s poudarkom na izboljšanju pogojev za hojo in kolesarjenje. Analize in učinki odprte ulice bodo podlaga za pripravo idejne zasnove prometne ureditve Rudarske ceste v prihodnje.

MO Velenje namerava v skladu s cilji trajnostne mobilnosti prenoviti Rudarsko cesto, ki se nahaja v središču mesta. S sodelovanjem pri projektu bodo pridobili podlage za nove prometne ureditve skupaj s številnimi dodatnimi aktivnostmi in s poudarkom na vključevanju deležnikov. Rudarsko cesto želijo urediti v skladu s pričakovanji večine uporabnikov –  šolarjev, srednješolcev, pešcev in voznikov.