Pregledali kolesarske povezave v mestu

Velenje – V teh dneh si je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol skupaj z nekaterimi sodelavci iz uprave in predstavniki šol, vrtcev, upokojencev ter predstavniki socialno šibkejših skupin ogledal mestno kolesarsko omrežje v Velenju. Skupaj so pregledali večino kolesarskih povezav in ugotovili, kaj bi bilo potrebno še izboljšati, da bi čim več občank in občanov za premagovanje razdalj v mestu pogosteje izbralo kolo.

Ogled je potekal v treh skupinah. V prihodnjih dneh bomo vse pripombe zbrali in skupaj s strokovnimi službami pogledali, kako bi lahko opažene pomanjkljivosti odpravili.

Podoben ogled so izvedli že lani jeseni, ko je bilo identificiranih 24 pomanjkljivosti. Od tega jih je bilo do danes 14 odpravljenih, 5 napak odpravljajo v tem obdobju, 3 zahtevajo obsežnejše posege in smo jih vključili v nove projekte. 2 pomanjkljivosti bomo odpravili v prihodnjih mesecih.

V letošnjem letu smo tako skupaj s strokovnjaki z Mariborske kolesarske mreže evidentirali 103 pomanjkljivosti, od tega smo jih do danes odpravili 41, 24 jih še urejamo, za 9 so dela že naročena in bodo kmalu v izvajanju, 22 jih bo urejeno v sklopu večjih projektov, 6 pa jih še čaka na vrsto za odpravo.

V Mestni občini Velenje si bomo prizadevali, da bodo vse pomanjkljivosti odpravljene. Zavedamo se, kako pomembna je trajnostna mobilnost, zato posebno pozornost namenjamo mestnim kolesarskim povezavam, ves čas pa sodelujemo tudi z državnimi organi pri pridobivanju zemljišč in dokumentacije za ureditev kolesarskih povezav do Mislinje in Dobrne, ki naj bi bile realizirane do konca leta 2023 in pomenijo za Velenje še boljše priložnosti za kolesarjenje