Predvideni močni nalivi

Po podatkih Oddelka za hidrološko prognozo, Agencije RS za okolje, bodo ob ponovni okrepitvi padavin v ponedeljek dopoldne reke v večjem delu države pričele ponovno močneje naraščati. Ob močnejših nalivih zlasti v ponedeljek popoldne lahko hitro in močno narastejo tudi manjši vodotoki in hudourniki. Pri tem se lahko reke in manjši vodotoki razlijejo na območjih pogostih poplav. Gladina morja bo v ponedeljek ob dopoldanski in nočni plimi povišana, morje bo zaradi južnega vetra tudi močno vzvalovano.

Trenutno reka Vipava poplavlja na izpostavljenih mestih ob strugi. Njen pretok se je ustalil in bo v nedeljo postopoma upadal. Poplavlja tudi reka Ljubljanica na območjih pogostih poplav na Ljubljanskem barju. V ponedeljek čez dan bodo predvidoma najmočneje porasli vodotoki v porečju Vipave in drugod v Posočju, in tudi reke Kolpa, Ljubljanica in njeni pritoki v kraškem zaledju ter Krka s pritoki. Naraščali bodo tudi ostali vodotoki v večjem delu države, zlasti na območjih osrednje, severozahodne, jugovzhodne in jugozahodne Slovenije. V ponedeljek, ob dopoldanski plimi med 8. in 11. uro in nočni plimi med 22. in 2. uro, lahko gladina morja na mareografski postaji Koper preseže višino 330 cm in pri tem poplavi nižje dele obale. Zaradi močnega južnega vetra lahko značilna višina valov na odprtem morju preseže 2 metra. Območje Piranskega rta bo najbolj izpostavljeno vplivom kombinacije visokih valov in visoke gladine morja.

Predvidoma v torek dopoldne se bodo hidrološke razmere po državi pričele umirjati z izjemo kraških rek, ki bodo ohranjale velike pretoke.