Predstavnikov SDH in HSE na seji glede Teša ne bo

Ljubljana, 22. marca – (STA) Predstavniki SDH in HSE se tudi sredine izredne seje občinskih svetov Šaleške doline zaradi razmer v Tešu ne bodo udeležili. Seja je sklicana zaradi nenapovedanih odpuščanj v Tešu in razmer v elektroenergetiki. Program presežnih delavcev Teša bo predvidoma sprejet aprila, so sporočili iz SDH in HSE.
Po navedbah iz dopisa Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je Termoelektrarna Šoštanj (Teš) zaradi zmanjšanega obsega poslovanja in dejavnosti sprejela novo organizacijsko strukturo opravljanja poslovnih dejavnosti, to pa pomeni tudi ukinitev več delovnih mest, tako v tehničnem kot tudi v podpornem sektorju.
Ugotovljeno je bilo, da bo na podlagi nove organizacije dela delodajalec odpovedal pogodbo 234 delavcem, vendar bo najmanj 59 delavcem ponudil nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo, za preostale presežne delavcev pa v SDH in HSE pričakujejo, da bo Teš lahko ponudil približno 100 delovnih mest, vendar za drugo delo.
Predvidoma do konca tega meseca bo narejen program presežnih delavcev Teša, še naprej pa ga bodo usklajevali na skupnem posvetovanju s socialnimi partnerji, predvsem iz razloga zmanjševanja škodljivih posledic odpovedi pogodb.
“Aprila bo predvidoma sprejet tudi dokončni program preseženih delavcev skladno s predpisi,” je navedeno v dopisu, ki so ga podpisali predsednik uprave in prvi nadzornik HSE Blaž Koorok in Stojan Nikolič ter predsednik in članica uprave SDH Marko Jazbec in Nada Drobne Popovič.
Kot razloge za pripravo programa presežnih delavcev SDH in HSE omenjata dejstvo, da Teš od 1. januarja letos dejavnost proizvodnje električne energije in toplotne energije opravlja zgolj v proizvodni enoti bloka 6 in z dvema plinskima turbinama.
Od 1. januarja je zaustavljena proizvodnja v bloku 5, saj brez tehničnih prilagoditev ta blok ne dosega strožjih okoljevarstvenih zahtev. Na podlagi analiz poslovanje petega bloka ni ekonomsko upravičeno, v primeru obratovanja pa zahteva tudi naložbo v višini več kot 10 milijonov evrov, ki je ni mogoče skleniti prej kot v drugi polovici leta 2017.
“Slabi poslovni rezultati v letih 2014 in 2015 so dodaten razlog za sprejem odločitve o finančnem in poslovnem prestrukturiranju Teša, ravno tako tudi načrtovana izguba iz poslovanja za leto 2016,” menijo v SDH in HSE.
Glede izvajanja načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja v skupini Premogovnik Velenje pa so pojasnili, da je strategija družbe usmerjena v izvajanje ključne dejavnosti, to je pridobivanje energenta. Skupina Premogovnik Velenje se mora po oceni SDH in HSE dezinvestirati in racionalizirati svoje poslovanje.
Hčerinska družba PV Invest bo v prvi fazi ostala družba, ki bo upravljala zgolj z nepremičninami, vse ostale dejavnosti pa se bodo prenesle bodisi na Premogovnik Velenje oziroma na HTZ.
“Posebna problematika v skupini Premogovnik Velenje so delavci, ki so izpolnili pogoje za upokojitev. Z njimi potekajo intenzivni pogovori. Prave spremembe na tem področju pa bodo prinesle izvedene aktivnosti na področju reorganizacije delovnih procesov in uvedbe nove sistemizacije delovnih mest”, so zapisali v SDH in HSE.
Po njihovih navedbah ima Premogovnik Velenje po trenutno znani dinamiki načrtovane proizvodnje električne energije letos približno pet milijonov evrov likvidnostnega primanjkljaja. Zagotavljanje manjkajočih sredstev se načrtuje skozi samo prestrukturiranje celotne skupine Premogovnik Velenje.
Glede nadaljevanja pogajanj uprave premogovnika in sindikata za sklenitve letošnjega socialnega sporazuma so v SDH in HSE pojasnili, da se bodo ta nadaljevala predvidoma v četrtek.