Predstavitev projekta krožišča

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste ter Občina Šmartno ob Paki so pristopili k projektu celovite rekonstrukcije državne ceste od bivšega podjetja Vino do prehoda čez železniško progo ter občinske ceste od križišča z državno cesto mimo osnovne šole do križišča na koncu nogometnega igrišča. Vrednostno in vsebinsko najpomembnejša pridobitev projekta bo ureditev krožišča na mestu današnjega križišča državne in lokalne ceste ter ureditev kolesarske steze in pločnika. V sredo, 8. maja, ob 17-tih, bodo projekt v dvorani šmarškega Mladinskega centra predstavili občanom.