Predstavitev oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti

Velenjska občina bo danes predstavila projekt oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti, katerih gradnja se bo začela še letos. Nov objekt bo sodobno zasnovan in prilagojen starejšim in gibalno oviranim. V njem bo 12 stanovanjskih enot s skupnimi prostori za druženje, so sporočili z velenjske občine.

S projektom želi občina starejšim od 65 let, ki so še sposobni samostojnega bivanja, zagotoviti njim prilagojena stanovanja. Po oceni velenjske občine so pripravili projekt, ki bo dolgoročno vzdržen, tako z vidika stroškov gradnje in uporabe kot stroškov vzdrževanja, ki bo omogočal kakovostno bivanje in izvajanje aktivnosti, prilagojenih starejšim osebam. Tako bodo tudi površine okoli objekta omogočale kakovostno bivanje in izvajanje aktivnosti, prilagojenih starejšim osebam.

S projektom se bo občina prijavila na razpis stanovanjskega sklada za soinvestitorstvo in posojilo.

Velenjska občina usklajuje vrednosti projekta gradnje oskrbovanih stanovanj v načrtu razvojnih programov za obdobje 2022-2025, s katerim so zaradi povišanja cen materialov na trgu povečali sredstva, namenjena za gradnjo omenjenih stanovanj. Projektantski predračuni so namreč pokazali za približno 44 odstotkov višjo oceno vrednosti projekta, kot je bila načrtovana lani. Višja ocena izhaja iz nedavnega dviga cen na trgu na račun povišanja cen energentov, pomanjkanja materialov na trgu in višjih cen stroškov dela.

Na velenjski občini se zavedajo potreb po daljšem neodvisnem in samostojnem življenju starejših oseb. Zato so pristopili h gradnji oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti, kjer bodo obstoječi objekt, zgrajen leta 1920, ki je v slabem stanju, porušili. Danes je v tem objektu šest stanovanj, od katerih so tri zasedena in tri prazna. Najemnikom bodo pred porušitvijo zagotovili primerna nadomestna stanovanja.