Predstavili večje investicije in načrte

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci je včeraj predsednice in predsednike krajevnih skupnostih in mestnih četrti povabil na ogled večjih investicij in predstavitev projektov. V Starem Velenju so si ogledali podzemno zbiralnico za ločeno zbiranje odpadkov, prenovljen objekt Čuk in Novo pekarno. V Poslovni coni Stara vas so jim predstavili širitev poslovnih con – PC Stara vas in PC Pesje, vzpostavitev industrijsko-tehnološkega parka in prenovo Stare elektrarne v Center prihodnosti. Župan je predsednike seznanil z aktivnostmi na področju preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja, v nadaljevanju pa so si ogledali tudi Visto, park z razgledom, kjer so jim predstavili načrtovan razvoj objezerskega območja.
Kot je poudaril župan Peter Dermol, morajo biti skupna prizadevanja usmerjena v dobrobit slehernega posameznika. To so dobri temelji, na katerih se lahko gradi razvoj našega mesta. Prihaja obdobje prestrukturiranja, veliki izzivi, ki lahko le s sodelovanjem in povezovanjem postanejo prave priložnosti.