Prednost posodobitvi omrežij

Velenje – Na Komunalnem podjetju Velenje so v minulih letih obnovili in posodobili vse večje infrastrukturne objekte, sedaj se postopoma lotevajo obnov in posodobitev omrežja v vseh dejavnostih. Med največjimi, ki so jih izvedli letos, je na področju energetike obnova vročevoda Šalek – Selo in v Podkraju, podpostaj v občinah Velenje in Šoštanj, pri komunalnih dejavnostih izstopajo obnove vodohrama v Šoštanju in povezovalnega vodovoda iz tega vodohrama, vodovoda na Partizanski cesti v Velenju in na območju 5 v občini Šmartno ob Paki. V celoti so obnovili komunalno infrastrukturo na Goriški cesti v Velenju, kanalizacijo v Šmartnem ob Paki, pomembna pridobitev je nakup vozila za strojno čiščenje kanalizacije. Pri pogrebno pokopališki dejavnosti pa je bila letošnja največja naložba izvedba prve faze razširitve pokopališča v Škalah.