Predlog vrednotenja nepremičnin

Velenje – Lastniki nepremičnin, ki so podali pripombe k predlogu modelov vrednotenja in so se nanašale na zarise vrednostnih con ter višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju mestne občine, si lahko od ponedeljka 17. februarja pa vse do vključno 14. marca na Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje (Titov trg 1) ogledajo njihovo javno razgrnitev.

 Geodetska uprava Republike Slovenije je nekatere pripombe upoštevala, vrednotenje dopolnila in pripravila končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin.

Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb je objavljeno tudi na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije www.mvn.e-prostor.gov.si. Prav tako so na spletni strani www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki/sprejem-in-obdelava-pripomb/ objavili stališča organa vrednotenja do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje posamezne občine.