Predlagano znižanje parkirnine v garažnih hišah

Velenje, 31. maja – Svet Mestne občine Velenje je na zadnji seji potrdil osnutek Odloka o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje. Obravnaval je pobudo svetov krajevnih skupnosti Staro Velenje in Konovo, da s 1. julijem uvede dve novi modri coni G in H.

Modra cona G bi zajemala območje parkirišča pred objektom Stari trg 15 in za objektom Stari trg 11, parkirišče med objektoma Stari trg 12 in Stari trg 16 ter Foitovo cesto, parkirišče ob objektu Stari trg 26 ter parkirišče ob Ljubljanski cesti pod cerkvijo. Modra cona H pa bi zajemala parkirišče ob objektih Šalek 98 –110.

Z željo spodbujanja parkiranja v garažnih hišah naj bi s 1. januarjem 2023 znižali letno parkirno karto za parkiranje v garažnih hišah na 200 evrov in mesečno na 20 evrov. Z novim odlokom bi v modrih conah A in B podaljšali čas, v katerem je parkiranje časovno omejeno in plačljivo, in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro (v prejšnjem odloku je bil čas omejen do 15.30). Predloge bodo potrjevali svetniki na junijski seji.