Predlagajo protihrupno zaščito

Velenje – Svet Mestne četrti Desni breg Velenje je v občinski okoljevarstveni plan predlagal uvrstitev protihrupne in protiprašne ureditve Tomšičeve ceste. V ta namen predlagajo postavitev ležečih ovir v delu, kjer so prehodi za pešce in predlagajo zasaditev zelene bariere. Ta bi lahko močno omilila hrup in zadržala izpušne pline. Tomšičeva cesta poteka namreč ob gosto naseljenih stanovanjskih objektih.