Pravični prehod le s soglasjem delavcev

Velenje – V Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) so se seznanili z Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda in so ogorčeni. Ogorčeni najprej nad načinom, kako je strategija nastala. Takole so zapisali: »Socialni dialog je sicer potekal, a iz strategije jasno izhaja, da je bila vloga deležnikov v njem le lepotna krinka za privid soglasnega odločanja.« Ogorčeni pa so tudi, ker je strategija zgolj načelen dokument, ki ne ponuja nobene oprijemljive rešitve, kako bo dejansko potekal pravični prehod. V Premogovniku Velenje in HTZ je zaposlenih 2000 delavcev, ki bodo ob zaprtju lahko ostali brez dela. Strategija pa zanje predvideva le zanašanje na lokalne gospodarske subjekte in spodbude za nove gospodarske subjekte. »Tudi če odmislimo, da je take stavke mogoče prenesti v vsako okolje, kjer se zapira katerakoli dejavnost, nas zanima, kako so si na ministrstvu te rešitve konkretno zamislili. Ekonomsko-socialni položaj in pravice iz kolektivne pogodbe so zelo jasni, zato jih ne moremo zamenjati za načelna ‘zanašanja, spodbujanja, prilagajanja,’ in podobne besede, ki ne ponujajo nobene oprijemljive rešitve,« pravi v imenu SDRES-a Asmir Bečarević.

Asmir Bečarević

Vlado in pristojna ministrstva pozivajo, naj se pri pripravi strategije najprej osredotočijo na socialni dialog in dogovor(sporazum) z vsemi deležniki, predvsem pa sindikati. »Naša znanja in življenja so preveč pomembna, da bi jih prepustili načelnim rešitvam, ki jih prenese zgolj papir. Zato bomo vztrajali pri socialnem dialogu in sklenitvi dogovora, saj je to preizkušena praksa, ki je v drugih državah EU že pokazala, da edina deluje, če res želimo doseči pravičen prehod za vse deležnike, predvsem knape,« so zapisali v izjavi za javnost.