Pravičnejša delitev stroškov ogrevanja

Petega novembra je začel veljati nov pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Z njim naj bi stopili na prste pretiranemu varčevanju in gretju na račun sosedov oziroma zagotovili – pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo – pravičnejšo delitev stroškov toplote med etažnimi lastniki v večstanovanjskih stavbah. Prav tako je s tem pravilnikom etažnim lastnikom odvzeta možnost odločanja o tem, po kakšnem ključu izvajalci delitev določajo korekcijo porabe glede na lego posameznega stanovanja. »Interpretacije novega pravilnika so v javnosti zelo različne. Nekatere zadeve so v njem še malo nejasne in zanje smo že posredovali ministrstvu za infrastrukturo zahteve po dodatnih obrazložitvah. Nekaj sprememb se še nadejamo, ne pa večjih. Naj pa ob tem tudi povem, da glede na navade naših uporabnikov pri večini večjih sprememb ne pričakujemo,« pravi Mateja Knez iz Komunalnega podjetja Velenje.

Novosti

Ena od novosti je – po besedah Knezove – sprememba razmerja med fiksnim in variabilnim delom stroškov za toplotno energijo. Prej je bilo to razmerje najmanj 60 in največ 40 odstotkov po porabniških deležih, sedaj je najmanj 50 in največ 80 odstotkov po porabniških deležih.

Druga se nanaša na stanovalce, katerih položnice za ogrevanje so bile doslej vsaj petkrat višje od povprečja, ki so ga plačevali sosedje. Ti bodo stroške ogrevanja po novem lahko plačevali tudi po kvadraturi vse dotlej, dokler ne bodo ugotovili in odpravili napake pri obračunavanju porabe po delilnikih.

Obračunavanje stroškov po kvadraturi bo veljalo tudi v stavbah, kjer bodo manjkali podatki za več kot polovico delilnikov v objektu: v blokih s pretežno počitniškimi stanovanji ter v prehodnih jesenskih in spomladanskih mesecih oziroma na začetku in na koncu kurilne sezone. Takrat se namreč večina etažnih lastnikov ne ogreva več, uporabniki v spodnjih in zgornjih nadstropjih pa še.

Izračun porabe toplote po kvadraturi stanovanja bo po novem veljal še za stanovanja, kjer bo poraba objekta manjša od 40 odstotkov povprečja v stavbi. Izvajalci bodo v teh primerih upoštevali, kot da ni podatka z delilnika.

Spremembe so tudi, kadar ni podatkov z delilnikov iz objektivnih okoliščin. Za uporabnike, ki nimajo vgrajenih delilnikov, ali so pri odčitkih nastopile težave po njihovi krivdi, je bila po starem pravilniku upoštevana kvadratura s faktorjem 1,6, po novem pravilniku znaša faktor 3.

Korekcijski faktorji v »rokah« izvajalcev delitve

Pravičnejšo delitev stroškov toplote naj bi prinesla tudi sprememba glede pristojnosti odločanja o korekcijskih faktorjih. Doslej je bila ta odločitev v pristojnosti etažnih lastnikov stanovanj, poslej je »v rokah« izvajalcev delitve. »Korekcijski faktor je neke vrste odpustek, ki ga ima stanovalec glede na lego stanovanja. Izvajalci delitve imajo o tem vse podatke in ti bodo tudi presodili višino korekcijskih faktorjev za posamezno stanovanje v objektu. Po porabi bo lahko ob soglasju z etažnimi lastniki obračunaval ves strošek ogrevanja, po kvadraturi pa nujno manj kot polovico stroška.« Na vprašanje, ali bo novi pravilnik dvignil zneske za ogrevanje in za koliko, je Mateja Knez odgovorila: »Stroški toplote bodo odvisni od porabe posameznih objektov in posledično stanovanj. Večjih stroškov zaradi pravilnika ne pričakujemo.«