Poziv obiskovalcem pokopališč Podkraj in Škale glede odlaganja predmetov za nagrobniki

Pred dnevi so na Komunalnem podjetju Velenje prejeli dopis uporabnice pokopališča Podkraj, v katerem jih opozarja na neurejenost za nagrobniki pri nekaterih grobnih mestih. Namreč, mnogi najemniki grobnih mest za nagrobniki hranijo različne predmete (vaze, sveče, korita, suho cvetje, krpe za brisanje nagrobnika in nagrobnih plošč, vrtno orodje …), ki jih potrebujejo za urejanje grobnih mest. To vsekakor vpliva na videz in celostno podobo pokopališča in je, kot pravi uporabnica, za mnoge obiskovalce zelo moteče. S tem se strinjajo tudi v Komunalnem podjetju Velenje. Kot upravljavec pokopališč Podkraj in Škale so namreč dolžni skrbeti za urejanje in vzdrževanje obeh pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke službe, ob tem pa seveda veliko pozornosti namenjajo ravno urejenosti, redu in čistoči na celotnem območju pokopališč. Delavci na pokopališčih sicer v takih primerih opozarjajo najemnike grobnih mest, da so dolžni skrbeti za urejenost grobnega mesta in neposredne okolice, da določeni predmeti tja ne sodijo, prav tako mnogokrat pobirajo in odstranjujejo suho cvetje ali pogorele sveče. Ostalih predmetov pa naj ne odstranjujejo, saj bi lahko najemniki napačno domnevali, da so jim bili odtujeni. V takih primerih najemnike opozorijo in upajo, da bodo opozorilo upoštevali, predmete odstranili in v prihodnje ne bodo več tako ravnali. Ob tej priložnosti ponovno pozivajo najemnike grobnih mest na obeh pokopališčih, da skrbijo za primerno urejenost grobnih mest in za nagrobnike ne odlagajo predmetov, temveč jih po uporabi odnesejo s seboj ali odvržejo v za to namenjene zabojnike na pokopališčih.