Poziv k urejanju priobalnih zemljišč

Direkcija Republike Slovenije za vode poziva vse lastnike in druge uporabnike vodnih in priobalnih zemljišč, da skladno z določili Zakona o vodah odstranijo podrta drevesa, polomljena debla in vejevje ter s tem omogočijo pretočnost strug vodotokov. Odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih je v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom prepovedano.

Direkcija Republike Slovenije za vode ugotavlja, da se na vodnih in priobalnih zemljiščih nabirajo podrta in poškodovana drevesa in ostala vegetacija, ki ovirajo in, še posebej ob pojavu visokih vod, zmanjšujejo pretočnost strug vodotokov.

Zato direkcija poziva vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda (na našem območju vsi vodotoki razen Pake), da skladno z določili Zakona o vodah odstranijo odvečne zarasti na bregovih (odmrle, propadajoče zarasti), odstranijo plavje (odpadlo listje in druge plavajoče predmete), odpadke in druge odvržene predmete ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Zagotavljati je treba selektivno odstranjevanje odmrle, poškodovane in odvečne zarasti. Golosekov ni dovoljeno izvajati. Propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je treba v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način. Priobalni pas in brežine je treba redno kositi.

Vse lastnike pozivajo k urejanju priobalnih zemljišč, saj lahko tako pomembno zmanjšamo posledice škodljivega delovanja voda.