Povračilo škode v Občini Šoštanj

Občina Šoštanj na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, pričenja z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

Izpolnjene Vloge lahko oškodovanci, ki so utrpeli škodo na zemljiščih in stavbah, oddajo na občini do vključno 25. avgusta 2023. Vlogi obvezno priložite foto material. Ostalo škodo naj prijavijo ustrezni organizaciji, kot je podrobno opredeljeno v sklepu URSZR.