Povezovanje gospodarstva z lokalnim okoljem pomembno za prenovo mesta

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je ob občinskem prazniku s sprejemom zahvalil predstavnikom večjih gospodarskih družb, podjetnikom in novim investitorjem za doprinos k razvoju mesta ter ohranjanju obstoječih in ustvarjanju novih delovnih mest. Sodelovanje med različnimi deležniki si želijo v lokalni skupnosti še okrepiti, zato so pripravili okroglo mizo, na kateri so izpostavili sinergije med gospodarstvom in športom. V lokalni skupnosti so vedno pripravljeni na dialog, prisluhniti težavam, predlogom, saj verjamejo, da lahko skupaj najdejo marsikatero rešitev. Podporo in spodbude namenjajo tako novim investitorjem kot domačim podjetjem.

»Naša dolina je s številnimi delovnimi mesti in izjemnimi razvojnimi produkti pustila globok industrijski pečat. To je bogata dediščina, na katero smo izjemno ponosni. Danes je pred nami preobrazba tako gospodarstva kot celotne družbe,« je povedal župan Peter Dermol in poudaril, da v Šaleški dolini v prihodnjih štirih letih pričakujejo več kot 200 milijonov evrov naložb na področju gospodarstva, javne infrastrukture. To bo tudi eden izmed razlogov, da se bo dodana vrednost v našem okolju še zvišala. Samo v Upravi Mestne občine Velenje bodo v naložbe v naslednjih štirih letih vložili 70 milijonov evrov.
»Če kdaj, potem je danes pomembno, da se povezujemo, tako gospodarstvo kot kultura, šport, izobraževanje, saj težko gradimo novo mesto eden brez drugega in brez širše podpore. S projekti v sklopu preobrazbe moramo ustvariti nove priložnosti za mlade, da se bodo ti vračali v naše mesto in si tu ustvarili družino.«

Generalni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport dr. Mitja Blaganje je povedal, da ima Mestna občina Velenje status dobro razvijajoče se občine. »Velenje je izjemno progresivna občina na področju storitev, ki jih nudi za svoje občanke in občane. Zelo pohvalna je tudi podpora lokalne skupnosti na področju storitev in ustvarjanja dobrega okolja za podjetnike, ponudnike turističnih nastanitev in nenazadnje športnice in športnike. Ministrstvo je pred kratkim v vaši občini podprlo sofinanciranje kar dveh projektov – Urbani park in vlaganje v infrastrukturo na območju Velenjskega jezera – ki bosta imela pomemben vpliv na kakovost bivanja.«

V okviru okrogle mize na temo iskanja sinergij med gospodarstvom in športom, ki jo je povezoval Tomaž Hudomalj, so sodelovali dve dobitnici olimpijskih medalj Petra Majdič in Gloria Kotnik ter nekdanji športnik, športni funkcionar, danes pa direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Rok Plankelj. Strinjali so se, da so športniki najboljši kader v podjetjih, ker poznajo strast, so motivirani, imajo delovne navade in znajo opazovati konkurenco.

V Velenju imajo jasne cilje, in sicer do leta 2027 soustvariti 1.000 novih delovnih mest, zgraditi 400 novih stanovanj, industrijsko-tehnološki park ter center prihodnosti, širiti poslovne cone (Stara vas, Pesje); izjemno priložnost za razvoj in tehnološki preboj lokalnega gospodarstva pa predstavlja tudi zelena preobrazba sistema daljinskega ogrevanja.

Županov sprejem za predstavnike gospodarstva in podjetništva, na katerem je nastopila tudi Maša Golob na električni violini, smo pripravili v prostorih SAŠA inkubatorja.