Povečane potrebe po premogu

Foto: M. Beškovnik

Na Premogovniku Velenje se zavedajo svojega pomena za slovensko energetiko tudi v času krize s koronavirusom. Trenutno delajo intenzivno, ta teden so celo povečali proizvodnjo iz načrtovanih 12 tisoč na 15 tisoč ton dnevno. So pa pripravili tri scenarije za svoje nadaljnje delovanje. Če bi se pojavile okužbe, bodo seveda prisiljeni intenzivnost proizvodnje znižati, ob pojavu večjega števila obolelih pa bi jo morali seveda zapreti. Vse to pa za njihovo naravo dela ni tako enostavno, saj potrebujejo za prehod na posamezni scenarij en teden. Vse to bodo, kot poudarjajo, izvajali po vseh varnostnih predpisih in ob tem dosledno upoštevali, koliko ljudi potrebujejo na odkopih, de bo delo potekalo varno.

Trenutno imajo na deponiji več kot 204.000 ton zalog premoga. Trenutno ga v Termoelektrarni dnevno pokurijo okoli 6 tisoč ton, kar pomeni enomesečno zalogo. Vsekakor pa se bo ta ob sedanji proizvodnji še povečala.