Povečali prihodke za 15 odstotkov

Velenje – V družbi Veplas Velenje ocenjujejo, da je bilo tudi leto 2019 uspešno. V zadnjih dveh letih so pridobili nove posle, nekatere tudi z novo tehnologijo, avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje ter poslovanja. Med drugim so prenovili IT podporo, razširili proizvodne zmogljivosti. V letih 2018 in 2019 so povečali prihodke za 15 odstotkov. Uspešno opravljeno delo v tem letu predstavlja dobro osnovo ter naložbo za načrtovano nadaljno rast proizvodnje.Družba zaposluje blizu 240 delavcev.