Povabilo k oddaji ponudb za izdelavo revizije sosežiga

Šoštanj – Strokovne službe Občine Šoštanj so na podlagi preverjanj, usposobljenosti in referenc posredovale povpraševanje oziroma povabile k oddaji ponudb za izdelavo revizije Študije sosežiga odpadkov v TEŠ, Znanstveno – raziskovalnemu središču Bistra Ptuj, Okoljsko raziskovalnemu zavodu Slovenske Konjice in Inštitutu za okolje in prostor Celje. Za najbolj ugodnega se je izkazal Inštitut za okolje in prostor Celje, s katerim so prejšnji mesec sklenili pogodbo. Preverjanje študije že intenzivno poteka. Vzporedno pa občina Šoštanj išče še nekatera druga pojasnila in podatke. Med drugim so, glede na to, da bi v bloku 6 porabili do največ 160.000 ton goriva oziroma do največ 6 odstotkov masnega deleža k osnovnemu gorivu lignitu, so na Alstom naslovili dopis o smotrnosti oziroma zmogljivosti kotla za tolikšen sosežig. Ko dobijo odgovor, bodo tega tudi javno objavili, so povedali.