Potrjevanje mladinske strategije

Velenje, 15. december – Na jutrišnji seji mestnega sveta mestne občine Velenje bodo svetniki med drugim obravnavali 2. Lokalni program razvoja delovanja mladih. Gre za dokument, ki strateško pristopa k izvajanju aktivnosti za mlade v obdobju od leta 2016 do 2020. Pri pripravi je sodelovalo več kot 300 mladih. Oblikovali so 67 ukrepov za sedem področij lokalne mladinske politike: mednarodna mobilnost mladih, izobraževanje in usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo, mladi in družba, umetnost, kultura in dediščina, šport in prosti čas ter vključevanje mladih s posebnimi potrebami in manj priložnostmi.