Potrebe po prenovi CVIU so se pričele kazati že pred sedmimi leti

S pričetkom prenove in gradnje novega prizidka Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje (CVIU) se odpirajo nove priložnosti za izboljšanje razmer in kakovosti izobraževanja ter skrbi za osebe s posebnimi potrebami v regiji. Ta projekt predstavlja zavezo lokalnih oblasti, da zagotovijo ustrezno infrastrukturo in prilagojeno vzgojo za vse svoje prebivalce. Obstoječi center je s svojimi kapacitetami in prostorskimi omejitvami dosegel svojo mejo, zato je skrajni čas za prenovo in gradnjo novega prizidka, ki bo omogočil izboljšanje učnih razmer in razširitev ponudbe izobraževanja.

Obiskali smo ravnatelja šole mag. Aleksandra Vališerja in si pogledali tudi prostore, ki so resnično potrebni prenove. Še prej pa nam je zaupal, kakšno šolsko leto je za njimi.

Kako ste sklenili letošnje šolsko leto?

»To šolsko leto je bilo kar pestro za vsakogar med nami. Iz leta v leto se spopadamo  s prostorsko stisko. Vsako leto imamo več učencev, več oddelkov, tako da smo v šolskem letu 2022/23 delovali na treh lokacijah, kar s sabo prinaša nekaj logistike. Redko smo zbrani skupaj. Nas pa čaka v prihodnje še malo večji izziv, kajti prihodnje leto bo oddelkov še več, prav tako učencev, tako da bomo delovali na štirih lokacijah. Pridobimo namreč še tri učilnice na glasbeni šoli.«

Število učencev na vaši šoli se povečuje, kaj opažate?

»Opažamo, da je v pokoronskem času število učencev naglo naraslo. Mogoče je vzrok tudi to, da učitelji niso bili v vsakodnevnem fizičnem stiku z učenci in tudi niso mogli tako zelo spremljati napredka otrok. Kažejo se tudi določene vrzeli v znanju, saj so predavanja potekala na daljavo, kar ne more nadomestiti konkretnega fizičnega dela v razredu. Ko lahko pristopiš k učencu, mu razložiš, tudi sam vidiš, kje se pojavijo težave.«

Na katerih področjih opažate, da imajo otroci največ težav?

»Tisti, ki prihajajo k nam, imajo največ težav na področju matematike, slovenščine in angleščine. Morda tudi na gibalnem področju niso več tako spretni, pa na področju ročnih spretnosti in fine motorike. Mislim, da je svoje prispevala tudi digitalizacija, saj vemo, da smo včasih prosti čas preživljali na prostem, danes žal mnogi otroci za ekrani.«

Kaj pa motnje pomanjkanja pozornosti in hiperaktivne motnje? Opažate, da je tudi teh otrok vedno več?

»Pogoj, da se lahko učenci šolajo pri nas, je, da imajo motnje v duševnem razvoju ali motnje avtističnega spektra. Seveda pa prihajajo k nam učenci z najrazličnejšimi pridruženimi motnjami. Ena izmed njih je tudi hiperaktivnost, ki spada, če je zdravljena  medikamentozno, pod dolgotrajno bolne otroke. Dobivamo pa tudi otroke, ki imajo govorno-jezikovne motnje različnih stopenj in težave na področju vedenja in čustvovanja.«

Imate tudi na vaši šoli kaj tistih, ki ponavljajo razred?

»Tudi. Naša šola avtomatsko ne pomeni, da vsi izdelajo razred. Tudi naši učitelji so zavezani k določenim normativom in standardom, ki jih učenci pač morajo dosegati. V primeru, da bi nekoga neupravičeno spustili v višji razred, bi otežili delo naslednjemu učitelju. Tukaj smo dosledni. Seveda pa vse počnemo v sodelovanju s starši, ki jih sproti obveščamo in navajamo na poenotenost metod v šoli in doma. Otroke tudi spodbujamo k domačemu delu, branju, strategijam, ki pripomorejo k boljšemu učnemu uspehu. Tudi pri nas se zgodi, da nekdo pač ne izdela razreda in ga ponavlja. Če pa so težave večje, bodisi na intelektualnem bodisi kakem drugem področju, pa imamo še en lažji (posebni program), v katerega preusmerimo posamezne učence, ki ne zmorejo dosegati standardov znanja in tam napredujejo avtomatsko po starosti. Razdeljeni so v šest stopenj, pri nas so lahko do šestindvajsetega leta.«

Zdaj pa se dotakniva vašega velikega projekta, prenove in gradnje prizidka. Kako boste zdržali, tako zaposleni kot učenci?

»Na to smo se pripravljali že kar nekaj let in bili prepričani, da se bo gradnja pričela že prej. Potrebe so se namreč začele kazati že pred sedmimi leti. Prvotno smo želeli šolo dvigniti za eno nadstropje, ampak so nam povedali, da statika tega ne bi prenesla. Zato smo šli skupaj z MO Velenje v iskanje rešitev. Ko je bil projekt zaključen, ko so se začela zbirati finančna sredstva, se je tudi pri nas trend povečevanja števila učencev nadaljeval. In zdaj smo ugotovili, da bo kljub temu, da bo prizidek zgrajen, že premajhen, tako da bo občina prihodnje leto šla v nov projekt, nadgradnjo novega prizidka. Prosili smo le, da novi prizidek nekoliko ojačajo, da ga bomo lahko za eno nadstropje dvignili.«

Kako bosta potekali gradnja in prenova?

»Najprej se bomo lotili prenove obstoječe zgradbe, kjer bomo iz tehnične in likovne učilnice oblikovali manjšo telovadnico. Avlo in administracijo bomo nekoliko preoblikovali. V novih prostorih pa pričakujemo knjižnico, računalnico in specialne učilnice.«