Potrdili predlog letošnjih nagrajencev občine

Velenje – Na včerajšnji seji so velenjski svetniki potrdili letošnje občinske nagrajence. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2020 je predstavila predsednica Komisije za priznanja Aleksandra Vasiljević. S sklepom, ki so ga svetnice in svetniki potrdili, je predlagano, da letos naziv častni občan Mestne občine Velenje prejme Ciril Cesar, grb Mestne občine Velenje prejmejo Pikin festival, Rdeči križ Velenje in Zdravstveni dom Velenje, plaketo Mestne občine Velenje pa prejmejo Društvo brigadirjev Velenje, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in Vid – vseživljenjsko izobraževalno društvo Velenje za mrežo skupin starejših ljudi za samopomoč.